Χημικά Εργαστήρια ArC Laboratories ΑΕ

Χημικές-Μικροβιολογικές Δοκιμές

Χημικές Αναλύσεις

Χημικές-Μικροβιολογικές αναλύσεις. Ανάλυση Νερού, Ανάλυση Τροφίμων, Αναλύσεις Ελαιολάδου, Αναλύσεις Μελιού, Εδαφολογικές Αναλύσεις. Αναλύσεις αποβλήτων, πρώτων υλών, περιβαλλοντικών δειγμάτων.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παροχή Υποστήριξης σε επιστημονικά θέματα στους τομείς της Χημείας, Μικροβιολογίας, Χημικής Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας.

Ανάπτυξη μεθόδων

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εποπτεία μεθόδων ειδικών απαιτήσεων για τον ποιοτικό έλεγχο των επιμέρους σταδίων μίας παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων της.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας;

Κατάλογος || Χημικές - Mικροβιολογικές Αναλύσεις