Εδαφολογική Ανάλυση

Η Eδαφολογική Aνάλυση περιλαμβάνει χημικές και φυσικές μεθόδους εκτίμησης της ποιότητας του εδάφους. Τα πακέτα ανάλυσης εδάφους της ArC Laboratories είναι προσαρμόσιμα στις ανάγκες του πελάτη, ώστε να προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για σωστή λίπανση και βελτίωση κάθε τύπου καλλιέργειας.

Φυσικοχημικές Αναλύσεις

Προσδιορισμός Υγρασίας
Μηχανική Ανάλυση
– Άμμος
– Ίλυς
– Άργιλος
Προσδιορισμός pH
Προσδιορισμός Αγωγιμότητας
Τιτλοδότικοι Προσδιορισμοί
Ολικό Ανθρακικό Ασβέστιο
Ολική Οργανική Ουσία

Χημικές Αναλύσεις

Διαθέσιμα Θρεπτικά Συστατικά
Προσδιορισμός Βόριου (B)
Προσδιορισμός Χαλκού (Cu)
Προσδιορισμός Σιδήρου (Fe)
Προσδιορισμός Καλίου (K)
Προσδιορισμός Μαγνησίου (Mg)
Προσδιορισμός Μαγγανίου (Mn)
Προσδιορισμός Φωσφόρου (P)
Προσδιορισμός Ψευδαργύρου (Zn)
Προσδιορισμός Νιτρικών ανιόντων
Προσδιορισμός Ασβεστίου (Ca)
Προσδιορισμός Νατρίου (Na)
Προσδιορισμός Χλωριούχων ανιόνων
Προσδιορισμός Θειικών ανιόνων
Προσδιορισμός Βαρέων Μετάλλων
Αρσενικό (As)
Κάδμιο (Cd)
Κοβάλτιο (Co)
Χρώμιο (Cr)

Κατάλογος χημικών & μικροβιολογικών αναλύσεων

Πατήστε εδώ